Okvirni plan razvoja Županijske udruge slijepih Split

1. Uvod

Županijska udruga slijepih Split postoji od davne 1951.godine od kada neprekidno djeluje i brine o svome članstvu na području cijele županije. Udruga broji 320 članova, od kojih je najveći dio starija populacija. Posljednjih godina Udruga intenzivno djeluje u smjeru pomaganja djece i mladih. Osigurana je audiodeskripcija na Poljudu kako bi slijepi navijači mogli pratiti utakmice i zbivanja na terenu.

Prošle godine je prikupljeno preko 150.000 kuna donacija od kojih je najveći dio usmjeren na pomoć mlađoj populaciji članstva u svrhu osiguravanja nužne i potrebne opreme i pomagala za školovanje. Nabavio se Braillev pisač kako bi se pomoglo školarcima.

Udruga planira ići dalje te što više integrirati slijepe osobe u društveni, sportski i kulturni svijet.

2. Školovanje slijepe djece

Prema podacima 2021. godine na području Grada Splita nalazi se troje slijepe djece školske dobi.

Djeca pohađaju redovni program školskog obrazovanja te su dio integracije osoba s invaliditetom u redovitom školovanju. Zbog nedostatka glavnog osjetila vida, školovanje i sama integracija im je posebno otežana primarno zbog izrazito visokih cijena školskog pribora i dodatnih pomagala. Udruzi je primarni cilj osigurati djeci sva potrebna pomagala i pribor za školovanje, no kako Udruga živi isključivo od članarina i eventualnih donacija, izrazito je teško zadovoljiti potrebe svakog pojedinog djeteta. Stoga bi bilo nužno da se Grad što više uključi u financiranje potreba školovanja slijepe djece.

Sve navedeno se potkrepljuje konkretnim podacima u nastavku.

Tablica 1. Neophodni materijal za školovanje

Neophodni materijal za školovanje
Redni brojNazivCijena (u HRK)
1A4 papir za Braillevu pisaći mašinu (4 kg)140,00
2Plastične plije za crtanje i geometriju130,00
3A4 papir za Braillev pisač (1.000 listova)250,00

Neophodni materijal za školovanje nabavlja se prema potrebama učenika za tekuću školsku godinu. Važno je napomenuti da u Hrvatskoj postoje svega 2 dobavljača za nabavu navedenog materijala pa se shodno tome, materijal naručuje prema procjeni prije početka školske godine obzirom da nije lako dostupan.

Tablica 2. Pomagala i pribor za školovanje JEDNOG slijepog djeteta

Pomagala i pribor za školovanje JEDNOD slijepog djeteta
Redni brojNazivCijena (u HRK)
1Geometrijski pribor900,00
2Znanstveni kalkulator3.700,00
3Elektronsko povećalo5.800,00
4Braillev redak20.000,00 - 30.000,00

U gornjoj tablici navedeni su troškovi koji se odnose na jednokratne kupnje potrebnog pribora i pomagala za školovanje. Ukupni troškovi ovise o potrebi svakog pojedinog djeteta i preporuci tiflopedagoga koji individualno pristupa svakom djetetu te procjenjuje koje je pomagalo i kada potrebno djetetu. Važno je naglasiti kako se nijedno od navedenih pomagala s popisa ne može dobiti na doznaku HZZO-a.

Tablica 3. Oprema potrebna udruzi za školovanje djece

Oprema potrebna udruzi za školovanje djece
Redni brojNazivCijena (u HRK)
1Duxbury Braille translator5.700,00
2Braillev pisač30.000,00 - 50.000,00
3Brailleva pisaća mašina7.500,00

Tablica prikazuje uređaje koje udruga mora posjedovati kako bi djeci i roditeljima olakšala školovanje zbog otežavajućih okolnosti školovanja slijepe djece (kašnjenje knjiga prilagođenih slijepom djetetu).

3. Zapošljavanje slijepih osoba

Prema najnovijim podacima Udruga slijepih broji 320 članova, od kojih osoba dobi 0-18 ima 2,64%, osoba dobi 18-30 ima 7,35%, osoba dobi 30-40 ima 2,94%, osoba dobi 40-50 ima 9,41%, osoba dobi 50-65 ima 23,23%, a onih najstarijih (65+) ujedno ima i najviše i to 56,01%.

Od tog broja na području Grada Splita nezaposlenih, a radno sposobnih članova jest 7.

Zaposlenje predstavlja važni dio čovjekovog života jer osigurava financijsko rasterećenje te psihološko, socijalno i društveno stanje pojedinca. Slijepa osoba itekako može biti korisni dio kolektiva te svojim primjerom uvelike poticati ostale na rad i zalaganje.

Zbog velikog broja nezaposlenih, a posebno mladih slijepih osoba, bilo bi poželjno da Grad Split s pripadajućim tvrtkama i ustanovama u svom vlasništvu (u suradnji sa Županijom) nađe načine kako zaposliti što više osoba s invaliditetom, u ovom slučaju slijepih osoba. Provedena telefonska anketa među nezaposlenim članovima Udruge je pokazala kako bi svaki od članova bio voljan ići na dodatna školovanja ili prekvalifikacije kako bi lakše pristupio određenom radnom mjestu.

Zbog ovog pitanja, nužna je kontinuirana suradnja Grada i Udruge, kako bi se redovitim sastancima i komunikacijom riješile eventualne tegobe svakog pojedinog člana. Također, Udruga apelira da se postojeća radna mjesta namijenjena slijepim osobama, u tijelima Županije i Grada, ne ugase prilikom odlaska u mirovinu postojećeg zaposlenika.

4. Pristupačnost grada

Županijska udruga slijepih Split postoji od davne 1951.godine od kada neprekidno djeluje i brine o svome članstvu na području cijele županije. Udruga broji 320 članova, od kojih je najveći dio starija populacija. Posljednjih godina Udruga intenzivno djeluje u smjeru pomaganja djece i mladih. Osigurana je audiodeskripcija na Poljudu kako bi slijepi navijači mogli pratiti utakmice i zbivanja na terenu.

Prošle godine je prikupljeno preko 150.000 kuna donacija od kojih je najveći dio usmjeren na pomoć mlađoj populaciji članstva u svrhu osiguravanja nužne i potrebne opreme i pomagala za školovanje. Nabavio se Braillev pisač kako bi se pomoglo školarcima.

Udruga planira ići dalje te što više integrirati slijepe osobe u društveni, sportski i kulturni svijet.

4.1 Trake vodilje

Trake vodilje ili taktilne oznake napravljene su od jakog kamena i kompozitnih smola zbog čega su izvanredno izdržljive i elastične. Mogu se ugraditi i na neravne površine. Vrste traka vodilja:

 • Taktilne ploče s čepovima
 • Taktilne ploče za vođenje
 • Taktilne ploče za biciklističke staze
 • Taktilne ploče za željezničke kolodvore
 • Taktilne ploče za upozorenje
 • Taktilne ploče za kolnike

Taktilne oznake s čepovima koriste se za upozoravanje slijepih i slabovidnih osoba o opasnostima na putu (stepenice, prepreke, promjene smjerova, pješački prijelazi, kraj željezničkog perona…). Usporedni uzorak s mjehurićima i raspored pločica korisnicima invalidskih kolica omogućuju neometani prijelaz.

Taktilne oznake upozorenja koriste se za upozoravanje slijepih i slabovidnih osoba na određene vrste opasnosti kao što su: stepenice, povišeni prijelazi, kraj perona. Koriste se i kada se pješačka staza spaja sa zajedničkom stazom. Ta vrsta taktilnih oznaka prenosi poruku „opasnost, nastavite oprezno“.

Oznake upozorenja za kolnike koriste se za upozoravanje slijepih i slabovidnih osoba da se približavaju rubu pločnika. Slijepe i slabovidne osobe tako znaju gdje je rub pločnika i sigurno hodaju uz putove za pješake. Te taktilne oznake ne smiju biti u crvenoj boji.

Taktilna oznaka
Slika 1. Taktilna oznaka

Namjena vodećih taktilnih oznaka je za usmjeravanje slijepih i slabovidnih osoba po putu, gdje tradicionalnih predmeta i oznaka (kao što su zgrade i rubnjaci) nema. Vodeće taktilne oznake koriste se i za usmjeravanje ljudi oko prepreka (npr. ulični predmeti u pješačkoj zoni) na transportnim terminalima za vođenje ljudi između objekata, odnosno, na mjestima na kojima slijepi i slabovidni moraju pronaći specifičnu lokaciju.

Kod postavljanja vodećih taktilnih oznaka važno je da su one dovoljno udaljene od prepreka koje predstavljaju opasnost za slijepe, kao što su korita, zidovi, ulična svjetla…

Prema primjeru svjetskih metropola, bilo bi poželjno da i Grad Split propiše akt koji bi označavao obveznu ugradnju traka vodilja prilikom gradnje ili rekonstrukcije postojećih nogostupa.

4.2 Zvučni semafori

Zvučni semafor predstavlja signalizaciju koja pomaže slijepim i slabovidnim osobama pri snalaženju u prometu i jedini je način sigurnog prelaska ceste. U Gradu Splitu postoji određen broj ovakvih semafora, no to je i dalje nezadovoljavajući broj obzirom na rasprostranjenost slijepih osoba u Gradu. Bilo bi poželjno da Grad što hitnije krene s postavljanjem zvučnih signalizatora te da se s tom praksom nastavi u budućnosti.

Primjer nedavne ugradnje zvučne naprave u semafor jest u lipnju 2020. godine u Dubrovniku gdje su na raskrižje ugrađeni zvučni signalizatori za slijepe i slabovidne osobe. Ugrađeno je osam uređaja ukupne nabavne vrijednosti 30.690 kuna, a postavljeni su na svim pješačkim prijelazima na spomenutom raskrižju.

Zvučni semafor
Slika 2. Zvučni semafor

U nastavku se navode prijedlozi ugradnje istih:

 1. RASKRIŽJE ULICE PUJANKE I VUKOVARSKE - ovim raskrižjem se svakodnevno koristi djevojčica D. M. B. (11) na odlasku i povratku iz Osnovne škole Pujanke.
 2. JEDNOSTRUKI PRIJELAZ TOLSTOJEVA ULICA kod knjižnice Bol – ovo mjesto je bitno obzirom da djeca i mladi uvelike koriste gradsku knjižnicu.
 3. RASKRIŽJE ULICA ZRINJSKO FRANKOPANSKA-GUNDULIĆEVA-MATOŠEVA - ovim raskrižjem se svakodnevno koristi maturantica L. B. (18) na odlasku i povratku iz 2. jezične gimnazije, u koju će sljedeće godine krenuti djevojka S. G. (14).
 4. RASKRIŽJE POLJIČKA CESTA I ULICA BRUNA BUŠIĆA – iznimno prometno te zahtjevno raskrižje u blizini kojeg živi velik broj slijepih članova.
 5. RASKRIŽJE MAŽURANIĆEVO ŠETALIŠTE I ULICE SLOBODE – vrlo prometno te zahtjevno raskrižje u blizini kojeg živi velik broj slijepih članova.
 6. RASKRIŽJE VUKOVARSKE I VELEBITSKE ULICE - iznimno prometno te zahtjevno raskrižje u blizini kojeg živi velik broj slijepih članova.

4.3 Pristupačnost javnog gradskog prijevoza

Kako bi se slijepa osoba mogla samostalno koristiti javnim prijevozom, potrebno je u vozila javnog gradskog prijevoza ugraditi glasovnu najavu stanica. Također bi bilo potrebno naći rješenje kako na stanici javnog gradskog prijevoza obavijestiti putnike o dolazećem autobusu. Iznimno važno bi bilo da se Promet d.o.o. sustav e-ticketinga i mobilna aplikacija podvrgnu testiranju pristupačnosti. Taj postupak će ukazati je li aplikacija i sustav prilagođen slijepim osobama. Provedeno testiranje će prikazati moguće poteškoće te ponuditi adekvatna rješenja.

5. Projekti grada Splita i financiranje udruga osoba s invaliditetom

Aktualni projekti Grada Splita su u pogledu osoba s invaliditetom zadovoljavajući, jedino što bi bilo poželjno promijeniti jest da se rezultati Natječaja objave ranije kako bi udruge što lakše preraspodijelile sredstva.

Obzirom na specifičnost Udruge slijepih, koja za predsjednika mora imati slijepu osobu, lako je zaključiti kako ta ista osoba nije u mogućnosti obnašati posao tajnika udruge te je time prisiljena imati stalnog zaposlenika u funkciji glavnog administratora. Budući da nije uvijek moguće osigurati plaću te osobe putem EU projekata, bilo bi potrebno da Grad Split donese odluku o trajnijem financiranju udruga koje se nalaze u navedenoj situaciji. Time se predlaže da ti programi budu višegodišnji u trajanju od minimalno 3 godine i da se istim financira ta evidentna potreba udruge koja da bi postojala i poslovala mora imati osobu zaposlenu na navedenoj radnoj poziciji.

6. Društveni život i sportske aktivnosti slijepih osoba

6.1. Društveni život

Segment društva i pripadanja nekoj skupini predstavlja važan dio ljudskog života. Kao i svi, slijepe osobe imaju itekakvu potrebu za pripadanjem, druženjem, izlascima, posjećivanja kulturnih događaja. Da bi to bilo moguće, u određenim situacijama potrebno je omogućiti određene uvjete kao što je na primjer: audiodeskripcija na sportskom stadionu. Isti taj način praćenja zbivanja bi bilo poželjno implementirati i u Hrvatsko narodno kazalište kako bi svaka slijepa osoba koja pokazuje afinitet prema dramskoj umjetnosti mogla uživati u istoj. U navedenom primjeru bi Grad Split mogao doprinijeti kupnjom navedene opreme.

Spomenuta oprema se sastoji od:

 • jednog odašiljača i mikrofona
 • većeg broja prijemnika i slušalica (količina ovisi o broju slijepih osoba u publici kojima bi ova audiodeskripcija bila namijenjena).

Cijena navedene opreme je 10.000 – 15.000 HRK ovisno o broju prijemnika.

6.2. Sportske aktivnosti

Udruga prepoznaje potrebe svojih članova u smjeru rekreacije te boravka na svježem zraku. Stoga su pokrenute nove aktivnosti u Udruzi: planinarenje, biciklizam te kajak.

U nekima od ovih aktivnosti potrebna je pomoć Grada Splita, konkretno u kupnji tandem bicikla i osiguravanju skladišnog prostora za iste. Cijena navedenog bicikla je 7.500 - 10.000 HRK.

7. Zaključak

Uvidom u cjelokupni osvrt na potrebe, želje i tendencije Udruge, itekako bi bilo lijepo da se barem neki od prijedloga uzme u razmatranje, a potom i realizira. Udruga ima velikih planova za boljitak života svojih slijepih članova kako bi im se što više olakšala svakodnevica te kako bi ih se uključilo u što veći broj aktivnosti u kojima ljudi bez invaliditeta redovito sudjeluju. Od obostrane je koristi uspostaviti dugoročnu i kontinuiranu suradnju između Grada i Udruge.